Terms of Use

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (Όροι χρήσης)
ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ Ή ΚΑΝΕΤΕ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΝ


Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας διέπεται από τους ακόλουθους Όρους Χρήσης. Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης προορίζονται για κάθε άτομο που επισκέπτεται την παρούσα ιστοσελίδα. Οι παρόντες Όροι Χρήσης δύνανται να τροποποιηθούν ή να αλλαχθούν με οποιονδήποτε τρόπο ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση, και οι εν λόγω αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ άμεσα (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά). Ως εκ τούτου, παρακαλείσθε να ελέγχετε τους παρόντες όρους περιοδικά για τυχόν αλλαγές. Η συνεχιζόμενη χρήση της ιστοσελίδας μετά την ανάρτηση των αλλαγών στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

Με τη χρήση, προβολή, μετάδοση, προσωρινή αποθήκευση σε κρυφή μνήμη, αποθήκευση ή / και άλλη αξιοποίηση της ιστοσελίδας, των υπηρεσιών ή των λειτουργιών που προσφέρονται στην ιστοσελίδα ή / και το περιεχόμενό της με οποιονδήποτε τρόπο, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για όλους τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται κατωτέρω και παραιτείστε από κάθε δικαίωμα αμφισβήτησης ή σφάλματος στην παρούσα συμφωνία.

Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, παρακαλείσθε να μην προβαίνετε σε χρήση της ιστοσελίδας και να αποχωρήσετε αμέσως.

Όλες οι υπηρεσίες που υπάρχουν σε αυτή την  ιστοσελίδα ή είναι πιθανόν να δημιουργηθούν ή να μεταφορτωθούν στο μέλλον υπόκεινται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης ανεξάρτητα από το εάν επισκέπτεστε, προβάλλετε ή χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε υπηρεσίες που περιέχονται σε αυτήν, προϋποθέτει την αποδοχή και τη συμμόρφωση με τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις.
Τα έγγραφα, τα στοιχεία, οι πληροφορίες και το άλλο υλικό που παρέχονται στην ιστοσελίδα παρέχονται από την Louis Hotels SA., εταιρεία του Ομίλου Louis Hotels Group, αποκλειστικά για μη εμπορική, ατομική χρήση από μελλοντικούς και επιβεβαιωμένους επισκέπτες της Louis Hotels για κρατήσεις και όχι για άλλο σκοπό.

Συμφωνία για χρήση
Χρήστες εγγυούνται ότι είναι τουλάχιστον 18 ετών και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάπτουν οποιαδήποτε συμφωνία και να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας.
Εάν χρησιμοποιείτε κάποιον από τους συνδέσμους αυτής της ιστοσελίδας για να επισκεφθείτε ιστοσελίδες τρίτων, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι η προβολή αυτών των ιστοσελίδων και οι αγορές που πραγματοποιούνται μέσω αυτών θα υπόκεινται σε ξεχωριστούς όρους και προϋποθέσεις.

Υπηρεσίες
Μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, ο όμιλος Louis Hotels Group σας παρέχει πρόσβαση σε διάφορους πόρους, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για τις επιχειρήσεις του και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στα ξενοδοχεία του, συμπεριλαμβανομένης της παροχής της δυνατότητας να κάνετε Online Κρατήσεις. Όλες οι υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ενημερώσεων, βελτιώσεων, νέων λειτουργιών ή/και προσθήκης οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης, τους Γενικούς Όρους Κρατήσεων και την Πολιτική Απορρήτου.

Κρατήσεις Ξενοδοχείων
Οποιαδήποτε κράτηση πραγματοποιείται μέσω αυτής της ιστοσελίδας υπόκειται στους Γενικούς Όρους Κρατήσεων του Louis Hotels Group και υπόκειται στη νομοθεσία και την αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της χώρας στην οποία βρίσκεται το υπό κράτηση ξενοδοχείο.

Κρατήσεις εστιατορίων
Οποιαδήποτε κράτηση πραγματοποιείται μέσω αυτής της ιστοσελίδας υπόκειται στους Όρους Παραγγελίας του Ομίλου Louis Hotels Group, στην νομοθεσία και την αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της χώρας στην οποία βρίσκεται το υπό κράτηση ξενοδοχείο.

Προσωπική / μη εμπορική χρήση
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα είναι ΜΟΝΟ για προσωπική και μη εμπορική χρήση του κάθε χρήστη. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε, να αντιγράψετε, να προβείτε σε διανομή, μετάδοση, προβολή, εκτέλεση, αναπαραγωγή, δημοσίευση, άδεια χρήσης, δημιουργία παραγώγων έργων, μεταφορά ή πώληση οποιωνδήποτε πληροφοριών που λαμβάνονται από την ιστοσελίδα. Μόνο μια περιορισμένη, μη μεταβιβάσιμη, ανακτήσιμη άδεια για να δείτε το αντίγραφο των υλικών που εμφανίζονται αποκλειστικά για προσωπική χρήση, υπόκειται στους περιορισμούς που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης.
Η εμπορική χρήση αυτής της ιστοσελίδας απαγορεύεται αυστηρά, εκτός εάν έχει εγκριθεί διαφορετικά από τον Louis Hotels Group.
Οι χρήστες συμφωνούν ότι το υλικό που λαμβάνεται ή αλλιώς αποκτάται μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας λαμβάνεται εξ ολοκλήρου με δική τους ευθύνη και θα φέρουν την πλήρη ευθύνη για τυχόν ζημιά που προκλήθηκε στο λογισμικό ή στα συστήματα υπολογιστών και / ή για τυχόν απώλεια δεδομένων που προκύπτει.

Μη παροχή εγγύησης
Ο Όμιλος Louis Hotels Group δεν εγγυάται ότι η παρούσα ιστοσελίδα ή οι διακομιστές από τους οποίους η ιστοσελίδα αυτή βρίσκεται στη διάθεση των χρηστών δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιβλαβή συστατικά.

Μη παράνομη χρήση
Ως προϋπόθεση για τη χρήση του δικτυακού τόπου, δεν θα χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα ή άλλες λειτουργίες που παρέχονται για ευκολία (για παράδειγμα, ηλεκτρονικές κρατήσεις) για σκοπούς που είναι παράνομοι ή απαγορεύονται από τους παρόντες Όρους Χρήσης και τις ειδοποιήσεις. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει, να απενεργοποιήσει, να επιβαρύνει ή να επηρεάσει οποιονδήποτε διακομιστή/διακομιστές του Louis Hotels Group ή το δίκτυο/τα δίκτυα που είναι συνδεδεμένα με οποιοδήποτε διακομιστή του Louis Hotels Group ή να παρεμποδίσει τη χρήση και απόλαυση της ιστοσελίδας.
Δεν επιτρέπεται να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία μέσω της ιστοσελίδας, άλλων λογαριασμών, συστημάτων υπολογιστών ή δικτύων συνδεδεμένων με οποιονδήποτε διακομιστή του Louis Hotels Group ή μέσω δικτυοπαραβίασης, εξόρυξης κωδικού πρόσβασης ή οποιουδήποτε άλλου μέσου. Δεν επιτρέπεται να αποκτήσετε ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε οποιοδήποτε υλικό ή πληροφορία με οποιοδήποτε μέσο που δεν διατίθεται σκόπιμα μέσω της ιστοσελίδας. Δεν θα προσπαθήσετε ή θα επιχειρήσετε ή με οποιονδήποτε τρόπο να δημοσιεύσετε, να μεταδώσετε ή να διαδώσετε οποιαδήποτε πληροφορία στην ή μέσω αυτής της ιστοσελίδας που είναι ή μπορεί να είναι επιβλαβές, δυσφημιστικό ή άλλως παράνομο ή να μεταφορτώσετε ή να μεταφέρετε δεδομένα, προγράμματα ή συσκευές που ενδέχεται να καταστρέψουν ή να προκαλέσουν οποιοδήποτε ιό στην ιστοσελίδα με οποιονδήποτε τρόπο.
Ο χρήστης οφείλει να απαλλάσσει τον Louis Hotels Group από την ευθύνη έναντι οποιωνδήποτε ζημιών, εξόδων και χρεώσεων (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων αμοιβών) που προκύπτουν από οποιαδήποτε αξίωση ή αγωγή που ασκείται εναντίον οποιασδήποτε εταιρείας του Louis Hotels Group ή που προκύπτει ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης από τον χρήστη. Ο όμιλος Louis Hotels Group έχει το δικαίωμα, με δικά του έξοδα, να αναλάβει αποκλειστική υπεράσπιση έναντι οποιασδήποτε αξίωσης και τις διαπραγματεύσεις για διακανονισμό και ο χρήστης συμφωνεί να συνεργαστεί με τον Louis Hotels Group για την υπεράσπιση οποιασδήποτε τέτοιας αξίωσης, κατόπιν αιτήματος του Louis Hotels Group.

Περιεχόμενο και πληροφορίες που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα
Ο Όμιλος Louis Hotels Group ή οι αντίστοιχοι προμηθευτές ή συνεργάτες ή υπάλληλοι δεν προβάλλουν δηλώσεις σχετικά με την καταλληλότητα των πληροφοριών που περιέχονται στην ιστοσελίδα και των σχετικών γραφικών, εικόνων, βίντεο, ηχητικό υλικό, κείμενα, δεδομένα που έχουν δημοσιευθεί για οποιοδήποτε σκοπό. Όλες αυτές οι πληροφορίες και υλικό στην ιστοσελίδα παρέχονται «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» χωρίς καμία εγγύηση. Ο Όμιλος Louis Hotels Group και / ή οι αντίστοιχοι προμηθευτές του δια της παρούσης αποποιούνται όλες τις εγγυήσεις και τους όρους σχετικά με αυτές τις πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων όλων των εγγυήσεων και των συνθηκών εμπορευσιμότητας, είτε ρητών, σιωπηρών είτε θεσμοθετημένων, κατάλληλων για συγκεκριμένο σκοπό, τίτλου και μη παραποίηση.
Ο Louis Hotels Group καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα είναι ακριβείς κατά το μέτρο που μπορούν να επαληθευτούν από τον Louis Hotels Group. Ως εκ τούτου, η Louis Hotels ενδέχεται να μην είναι σε θέση να εγγυηθεί την ακρίβεια όλων των πληροφοριών. Εάν εντοπίσετε οποιαδήποτε ανακρίβεια, τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα για τον Louis Hotels Group. Επικοινωνήστε μαζί μας.

Μη παροχή εγγύησης
Ο Όμιλος Louis Hotels Group δεν εγγυάται την ακρίβεια, την επάρκεια ή την πληρότητα των πληροφοριών και του υλικού που περιέχεται στην ιστοσελίδα, και οι πληροφορίες που εμφανίζονται υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Τα εργαλεία, τα έγγραφα και τα σχετικά γραφικά, τα βίντεο, τα δεδομένα και τα ηχητικά υλικά που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Αλλαγές προστίθενται περιοδικά στις παρούσες πληροφορίες. Η Louis Hotels μπορεί να προβεί σε βελτιώσεις ή / και αλλαγές του περιεχομένου της ιστοσελίδας.
Η Louis Hotels δεν εγγυάται την απρόσκοπτη ή αβλαβή λειτουργία της ιστοσελίδας.

Περιορισμοί Ευθύνης
Ο Όμιλος Louis Hotels αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη για άμεση ή έμμεση απώλεια ή ζημία που ενδέχεται να προκύψει από τη χρήση ή την ανεπάρκεια της χρήσης του δικτυακού τόπου ή από σφάλματα, παραλείψεις, λάθη, τυπογραφικά λάθη ή άλλα ή αποτυχία συστήματος λόγω ανωτέρας βίας ή για οτιδήποτε άλλο λόγο.

Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
Η Louis Hotels μπορεί να συλλέγει προσωπικά δεδομένα από χρήστες σε διαφορετικά σημεία (μόνο υπό την προϋπόθεση συγκατάθεσης) στην ιστοσελίδα και δεν παρέχει τέτοιες πληροφορίες σε τρίτους, εκτός εάν αυτό ορίζεται στην Πολιτική Απορρήτου. Οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι κατά την ανάγνωση σελίδων στην ιστοσελίδα ενδέχεται να συλλέγονται αυτόματα μη προσωπικά δεδομένα σε μορφή των Cookies που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση χρηστών που επισκέπτονται συχνά αυτήν την ιστοσελίδα. Παρακαλείσθε να διαβάσετε Πολιτική μας για τα Cookies για περισσότερες λεπτομέρειες.

Κωδικοί και κωδικοί πρόσβασης
Σε περίπτωση που ο δικτυακός τόπος παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να χρησιμοποιούν ονόματα χρήστη, κωδικούς πρόσβασης ή άλλους κωδικούς ή συσκευές για απόκτηση πρόσβασης σε συγκεκριμένα τμήματά του, ο χρήστης φέρει την πλήρη ευθύνη για τη διατήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των κωδικών πρόσβασης του και για όλες τις ενέργειες που πραγματοποιούνται στον λογαριασμό του. Διατηρούμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε αμέσως τον λογαριασμό του χρήστη κατά τη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας, για παράδειγμα, εάν παραβιάσετε οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων Χρήσης.

Συνδεδεμένες ιστοσελίδες τρίτων μερών
Ο Όμιλος Louis Hotels δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με τις ιστοσελίδες τρίτων στις οποίες υπάρχει πρόσβαση μέσω της παρούσας ιστοσελίδας και δεν εγκρίνει ούτε αποδέχεται ούτε υιοθετεί ούτε επικυρώνει το περιεχόμενο οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας. Ο σύνδεσμος προς άλλη ιστοσελίδα ή υπηρεσία δεν αποτελεί έγκριση αυτής της ιστοσελίδας ή υπηρεσίας. Οποιαδήποτε χρήση γίνεται των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα ή από οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή υπηρεσία που συνδέεται με αυτήν την ιστοσελίδα πραγματοποιείται με δική ευθύνη του χρήστη.

Εμπορικά σήματα και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των ιστοσελίδων και των οθονών που εμφανίζουν οποιαδήποτε σελίδα, εκτός εάν ρητώς προβλέπεται διαφορετικά, δηλαδή δικαιώματα σχετικά με το κείμενο, τα γραφικά, τα λογότυπα, τα δεδομένα, τις εικόνες, το υλικό και τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα ανήκουν στην Louis Hotels ή είναι εξουσιοδοτημένα να χρησιμοποιούνται από την Louis Hotels. Οποιοδήποτε αντίγραφο, αποθήκευση, τροποποίηση, δημοσίευση, διανομή, μετάδοση, εκπομπή, εμφάνιση ολόκληρης ή μέρους της παρούσας ιστοσελίδας ή των πληροφοριών ή του υλικού που περιέχονται σε αυτήν ή της αναπαραγωγής ή της υλοποίησης σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονικά μέσα ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή για οποιοδήποτε σκοπό απαγορεύεται αυστηρά, αν δεν έχει εγκριθεί από τον αντίστοιχο κάτοχο.

Δικαιοδοσία
Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας υπόκειται στους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, και εάν οποιοσδήποτε όρος στους παρόντες Όρους Χρήσης θεωρείται άκυρος από οποιοδήποτε εποπτικό δικαστήριο, η ακυρότητα αυτού του όρου δεν θα επηρεάσει την ισχύ των άλλων όρων που θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.
Η παρούσα ιστοσελίδα δεν προορίζεται για διανομή ή χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία ή χώρα όπου τέτοια διανομή ή χρήση θα ήταν αντίθετη προς τους τοπικούς νόμους ή κανονισμούς.

Ηλεκτρονική επικοινωνία
Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ή εμπιστευτικότητα οποιασδήποτε επικοινωνίας ή πληροφορίας που μεταδίδεται στην ή μέσω της ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας που συνδέεται με την παρούσα. Ο Όμιλος Louis Hotels Group δεν θα ευθύνεται για την προστασία του ιδιωτικού χαρακτήρα οποιασδήποτε πληροφορίας ή επικοινωνίας ή άλλου περιεχομένου που ο χρήστης επιλέγει να μεταδίδει μέσω δικτύων (π.χ. μέσων κοινωνικής δικτύωσης), με πρόσβαση του χρήστη μέσω του διαδικτυακού τόπου ή με άλλο τρόπο που συνδέεται με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου.

Επικοινωνήστε μαζί μας
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μπορείτε να απευθυνθείτε:
Louis Hotels Public Company Limited
Λεωφόρος Λεμεσού 11, Λευκωσία 2002, Κύπρος
Τηλέφωνο: +357 225 88211
Email: info@louishotels.com
Once in Mykonos Luxury Resort
Once in Mykonos
Παραλία Ορνός, Μύκονος, Ελλάδα
Τ. +30 22890-22100
E. info@onceinmykonos.com
UNLOCK A WORLD OF WONDER
Newsletter box
Louis
Tresor
© 2023 Once in Mykonos Luxury Resort. All rights reserved.